Các bài học Tử Vi được rút ngắn, tỉa gọn lại dành cho các bạn lười đọc sách!

I. Cách xác định giờ Ngọ ở Việt Nam theo vệ tinh

Dĩ nhiên, như chúng ta đã biết, giờ Bói Toán, Tử Vi là giờ tính theo mặt trời, nên những vùng cao nguyên ở VN, chắc chắn mặt trời phải chiếu đến sớm hơn 5-10 phút so với những vùng đồng bằng thấp. Phần sau đây là theo vệ tinh nhân tạo để đo lường độ chính xác khi mặt trời đứng bóng, tôi xin làm một bảng thống kê dựa theo query=Vietnam
Tôi xin bắt đầu với Sài Gòn theo ngày giờ Dương Lịch (tức ngày Tây) để người học tử vi tiện theo dõi.
SÀI GÒN: Mỗi Năm đều có giờ Chính Ngọ giống bảng lập thành như dưới đây
Tháng Một:
– Ngày 1-2, tháng 1, giờ Chính Ngọ là 11:56 phút. Tức là lúc 10:56 phút sáng đến 12:55 trưa là giờ Ngọ; 12:56-14:55 chiều là giờ Mùi; 14:56-16:55 chiều là giờ Thân; 16:56-18:55 phút chiều là giờ Dậu; 18:55-20:55 tối là giờ Tuất; 20:56-22:55 tối là giờ Hợi; 22:56-0:55 khuya là giờ Tí; 0:56-2:55 sáng là giờ Sửu; 2:56-4:55 sáng là giờ Dần; 4:56-6:55 sáng là giờ Mão; 6:56-8:55 sáng là giờ Thìn; 8:56-10:55 sáng là giờ Tỵ.
(Tất cả các ngày khác cứ theo cách tính giờ này bạn học tử vi đều có thể tính ra 12 giờ trong ngày).
– Ngày 3-4 tháng 1, giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
– Ngày 5-6 thì giờ Chính ngọ là 11:58 trưa
– Ngày 7-8 thì giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
– Ngày 9-11 thì giờ Chính Ngọ là 12:00 trưa
– Ngày 12-13 thì giờ Chính Ngọ là 12:01 trưa
– Ngày 14-16 thì giờ Chính ngọ là 12:02 trưa
– Ngày 17-19 thì giờ Chính Ngọ là 12:03 trưa
– Ngày 21-23 thì giờ Chính ngọ là 12:04 trưa
– Ngày 24-27 thì giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa
– Ngày 28-31 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa
Tháng Hai:
– Ngày 1-2 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa. Tức giờ Ngọ bắt đầu từ 11:06-1:06 trưa
– gày 3-21 giờ Chính Ngọ là 12:07 trưa. Tức giờ Ngọ bắt đầu từ 11:07-1:7 trưa
– Ngày 22-28 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa
* Trường hợp gặp năm Nhuận thì ngày 29 cuối tháng giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa.
Tuy nhiên, có sự khác biệt với những năm KHÔNG CÓ tháng 2 Nhuận. Nên chúng ta cần chú ý như sau:
– Ngày 22-27 thì giờ Chính Ngọ là 12 giờ:06 trưa
– Ngày 28 cuối tháng giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa, thay vào chỗ ngày 29 của những năm Nhuận.
Ghi Chú: Mỗi 4 năm thì có một tháng 2 Nhuận, có ngày 29. Như năm 2004 thì tháng 2 Nhuận, có ngày 29, nên năm 1996, 2000, hoặc năm 2008 đều có tháng 2 Nhuận, có ngày 29.
Tháng Ba:
– Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa
– Ngày 5-8 giờ Chính Ngọ là 12:04 trưa
– Ngày 9-12 giờ Chính Ngọ là 12:03 trưa – Ngày 13-15 giờ Chính Ngọ là 12:02 trưa
– Ngày 16-19 giờ Chính Ngọ là 12:01 trưa
– Ngày 20-22 giờ Chính Ngọ là 12:00 trưa
– Ngày 23-25 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
– Ngày 26-29 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
– Ngày 30-31 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
Tháng Tư:
– Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa
– Ngày 5-8 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
– Ngày 9-12 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
– Ngày 13-16 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
– Ngày 17-21 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
– Ngày 22-26 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
– Ngày 27-30 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
Tháng Năm:
– Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
– Ngày 5-22 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
– Ngày 23-31 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
Tháng Sáu:
– Ngày 1-6 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
– Ngày 7-11 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
– Ngày 12-15 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
– Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
– Ngày 21-25 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
– Ngày 26-30 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa
Tháng Bảy:
– Ngày 1-5 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
– Ngày 5-12 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
– Ngày 13-31 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
Tháng Tám:
– Ngày 1-7 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
– Ngày 8-13 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
– Ngày 14-18 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
– Ngày 19-22 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa
– Ngày 23-26 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
– Ngày 27-29 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
– Ngày 30-31 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
Tháng Chín:
– Ngày 1 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
– Ngày 2-4 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
– Ngày 5-7 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
– Ngày 8-10 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
– Ngày 11-13 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
– Ngày 14-16 giờ Chính Ngọ là 11:48 trưa
– Ngày 17-19 giờ Chính Ngọ là 11:47 trưa
– Ngày 20-22 giờ Chính Ngọ là 11:46 trưa
– Ngày 23-24 giờ Chính Ngọ là 11:45 trưa
– Ngày 25-27 giờ Chính Ngọ là 11:44 trưa
– Ngày 28-30 giờ Chính Ngọ là 11:43 trưa
Tháng Mười
– Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa
– Ngày 5-7 giờ Chính Ngọ là 11:41 trưa
– Ngày 8-11 giờ Chính Ngọ là 11:40 trưa
– Ngày 12-15 giờ Chính Ngọ là 11:39 trưa
– Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:38 trưa
– Ngày 21-28 giờ Chính Ngọ là 11:37 trưa
– Ngày 29-31 giờ Chính Ngọ là 11:36 trưa
Tháng Mười Một – Ngày 1-7 giờ Chính Ngọ là 11:36 trưa
– Ngày 8-15 giờ Chính Ngọ là 11:37 trưa
– Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:38 trưa
– Ngày 21-23 giờ Chính Ngọ là 11:39 trưa
– Ngày 24-27 giờ Chính Ngọ là 11:40 trưa
– Ngày 28-29 giờ Chính Ngọ là 11:41 trưa
– Ngày 30 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa
Tháng Mười Hai
– Ngày 1-2 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa
– Ngày 3-5 giờ Chính Ngọ là 11:43 trưa
– Ngày 6-7 giờ Chính Ngọ là 11:44 trưa
– Ngày 8-9 giờ Chính Ngọ là 11:45 trưa
– Ngày 10-11 giờ Chính Ngọ là 11:46 trưa
– Ngày 12-13 giờ Chính Ngọ là 11:47 trưa
– Ngày 14-15 giờ Chính Ngọ là 11:48 trưa
– Ngày 16-18 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
– Ngày 19-20 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
– Ngày 21-22 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
– Ngày 23-24 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
– Ngày 25-26 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
– Ngày 27-28 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
– Ngày 29-30 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
– Ngày 30 giờ Chính Ngọ là 11:56
Sau đó thì quay trở lại từ đầu tức ngày 1 tháng 1 năm mới giống như năm trước. Và nhớ trong môn học tử vi, quan trọng nhất là giờ giao canh.

II. Cách xác định giờ Ngọ ở Việt Nam theo từng vùng

Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh:
Giờ ở Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh trể hơn Sài Gòn 4 phút. Ví như ngày hôm nay: tháng 10 ngày 31; giờ Chính Ngọ ở Sài Gòn là 11:36 phút trưa, thì ở Hà Nội giờ Chính Ngọ là 11:40 phút trưa. Do đó, độc giả lấy bảng lập thành ở trên cho mỗi ngày của mỗi tháng, rồi cộng (+) thêm 4 phút vào thì sẽ có giờ Chính Ngọ cho Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh.
Huế, Bạch Long Vĩ: Giờ ở Huế và Bạch Long Vĩ sớm hơn Sài Gòn 4 phút. Ví như ngày hôm nay thì giờ Chính Ngọ của Huế là 11:32 phút trưa. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 4 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Huế và Bạch Long Vĩ.
Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku:
Giờ ở Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku sớm hơn Sài Gòn 5 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 5 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku.
Cà Mau:
Giờ ở Cà Mau trể hơn Sài Gòn 6 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 6 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Cà Mau.
Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long:
Giờ ở Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long trể hơn Sài Gòn 3 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 3 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long.
Cao Bằng, Nam Định:
Giờ ở Cao Bằng, Nam Định trể hơn hơn Sài Gòn 2 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 2 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Cao Bằng và Nam Định.
Côn Sơn:
Giờ ở Côn Sơn trể hơn Sài Gòn 1 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 1 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Côn Sơn.
Đà Nẵng:
Giờ ở Đà Nẵng sớm hơn Sài Gòn 6 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 6 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Đà Nẵng.
Đồng Hới:
Giờ ở Đồng Hới trể hơn Sài Gòn 1 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 1 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Đồng Hới.
Hoàng Sa:
Giờ ở Hoàng Sa sớm hơn Sài Gòn 19 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 19 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Hoàng Sa.
Lạng Sơn:
Giờ ở Lạng Sơn và Sài Gòn giống nhau.
Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La:
Giờ ở Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La trể hơn Sài Gòn 11 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 11 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La.
Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa:
Giờ ở Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa sớm hơn Sài Gòn 10 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 10 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa.
Rạch Giá, Kiêng Giang:
Giờ ở Rạch Giá ,Kiêng Giang trể hơn Sài Gòn 7 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 7 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Rạch Giá và Kiêng Giang.
Trường Sa:
Giờ ở Trường Sa sớm hơn giờ ở Sài Gòn 21 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 21 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Trường Sa.
Tôi đã cố gắng tóm tắt cách tính giờ chính xác ở VN qua các thành phố lớn, nhưng không thể tính hết các thành phố nhỏ được. Các bạn học tử vi chỉ cần tìm các thành phố không có tên ở gần các thành phố có tên ở trên mà gia giảm thêm bớt một vài phút. Vấn đề cần chú ý là những thành phố ven biển nằm về phía Đông đa số có cùng múi giờ với nhau, nếu nằm lệch về phía Tây thì sẽ chậm hơn 1-2 phút… vì mặt trời mọc phương Đông.

Kiến thức học tử vi được khảo cứu từ nhiều nguồn!

Tái bút
Cao Tuấn Tử Vi
Bút danh : Mộc Miên

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641