50 cách cục trong tử vi – Phần 4| 10 cách cục tiếp theo

No Time

No Time31. Cách cục Tam hợp Hỏa Linh (Tham Hỏa tương phùng). Sao Tham Lang trấn mệnh gặp Hỏa Tinh tại cung mệnh hoặc

Read more

50 cách cục trong tử vi – Phần 3| 10 cách tiếp theo

No Time

No Time21. Cách cục Mã đầu đới tiễn (đầu ngựa mang tên) 1. Sao Thiên Đồng, Thái Âm trấn mệnh tại cung Ngọ, người

Read more

50 cách cục trong tử vi – Phần 2| 10 cách cục tiếp theo

No Time

No Time11. Cách cục Nhật chiếu lôi môn (Mặt trời chiếu cửa sấm). Hay còn được gọi là cách cục Nhật xuất phù tang

Read more

50 cách cục trong tử vi – Phần 1| 10 cách cục đầu tiên

No Time

No Time1. Cách cục Tử Phủ đồng cung Sao Tử vi, Thiên phủ cùng chấn mệnh tại cung Dần hoặc cung Thân Ưu điểm:

Read more

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?