Học Tử Vi Bài 2.0: Định giờ

No Time
Hay thì chia sẻ:

Các bài học Tử Vi được rút ngắn, tỉa gọn lại dành cho các bạn lười đọc sách!

Lập thành một lá số, tối quan trọng là phải định đúng giờ sinh, vì nếu sai giờ thì coi như sai hoàn toàn. Cứ hai giờ đồng hồ bằng một giờ Tử Vi. Xin xem bảng dưới đây:
GIỜ ĐỒNG HỒ GIỜ TỬ VI
Từ 23:01 — 1:00 Tí
Từ 1:01 — 3:00 Sửu
Từ 3:01 — 5:00 Dần
Từ 5:01 — 7:00 Mão
Từ 7:01 — 9:00 Thìn
Từ 9:01 — 11:00 Tỵ
Từ 11:01 – 13:00 Ngọ
Từ 13:01 – 15:00 Mùi
Từ 15:01 – 17:00 Thân
Từ 17:01 – 19:00 Dậu
Từ 19:01 – 21:00 Tuất
Từ 21:01 – 23:00 Tuất

XÁC ĐỊNH GIỜ NGỌ KHÁC GIỜ ĐỒNG HỒ:
Cách xác định giờ Ngọ ở Ngoại Quốc theo vệ tinh
Sự thật, muốn biết đúng giờ Tử Vi không phải là đơn giản. Vì giờ Ngọ của Tử Vi là lúc mặt trời đứng bóng mà lắm lúc giờ đồng hồ lại là 11 giờ hoặc 1 giờ, cho nên thiếu thì phải cộng thêm, và dư thì phải trừ bớt. Điển hình như ở Mỹ, lệ vào tháng Tư, lúc 2 giờ sáng (2:00 a.m.) ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ nhì cho đến 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật của tuần lễ cuối phải trừ đi một giờ. Thí dụ: nếu sanh 10 giờ, trong thời gian này, thì tính là 9 giờ. Nói chung thế giới ngày nay đa số đều dùng giờ tiệm quang này cho mỗi năm.
Trên đây mới chỉ là “lệ” cần ghi nhớ thôi. Ngoài ra các bạn cần phải vào những website dưới đây để tìm giờ Chính Ngọ (Sun Transit) theo từng Tiểu Bang và từng Thành Phố.

http://www.wunderground.com/
Tóm lại một em bé hay một người sinh ở ngoại quốc, chúng ta cần phải biết rõ thành phố họ sinh ra mới có thể tìm chính xác giờ sinh của họ. Thí dụ:
Một em bé sinh ra ở Bakersfield California 11:15 AM sáng thì thuộc giờ Ngọ vì giờ Chính Ngọ của Bakersfield là 12:09 PM trưa, tức giờ Ngọ là 11:09-1:09. Nhưng em bé đó nếu sinh ra ở Monterey California thì lại thuộc giờ Tỵ, vì giờ Chính Ngọ ở Monterey là 12:21 PM trưa, tức giờ Ngọ là 11:21-1:21.
Tuy nhiên vấn đề này giải quyết như thế vẫn chưa phải tuyệt đối. Vì theo “aa.usnno.navy” thì trể hơn www.wunderground.com or .org 2 phút. Dĩ nhiên, “aa.usno.navy” thì đáng tin tưởng hơn vì của bộ quốc phòng Mỹ, nhưng rồi cũng sẽ không tránh được những trường hợp sinh đúng ngay giữa ranh giới của giờ này và giờ kia. Khi vấn đề này xảy ra cũng bắt buộc phải lập hai lá số để dựa theo đó mà xác định thôi.
***
Lại có người cho rằng sinh ở Mỹ thì phải đổi ra giờ Việt Nam, nhưng nói như thế là không đúng! Vì con người được hình thành do Âm-Dương, tức cha mẹ. Rồi lớn lên vẫn phải tiếp tục bị chi phối bởi Âm-Dương: trong cơ thể là sức khoẻ và bệnh tật, còn sự nghiệp bên ngoài xã hội là thời vận.
Tử Vi là môn khoa học dự đoán cuộc đời con người có hệ thống Âm-Dương hẳn hòi. Như ta biết ngày là Dương, đêm là Âm; đứa bé còn trong bụng mẹ là Âm (Dương trong Âm), khi ra khỏi bụng mẹ mới thực thụ là Dương. Vậy nên, khi đứa bé ra đời ở nơi nào thì phải dùng ngày hoặc đêm ở nơi đó mà định Âm-Dương! Nếu sinh ở Mỹ mà đổi ra giờ Việt Nam thì làm sao định Âm-Dương? Vả lại, giờ Tử Vi là giờ mặt trời như đã nói ở trên, vậy giờ Việt Nam dựa vào đâu để làm giờ chuẩn?Thật ra, Ấn Độ mới là nước đứng (giữa) trung tâm của thế giới! Vậy tại sao không dùng giờ Ấn Độ?

Kiến thức được khảo cứu từ nhiều nguồn!

Tái bút
Cao Tuấn Tử Vi
Bút danh : Mộc Miên

Comments

comments

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?