lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống

Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống có đúng không? Có cần thiết không?

Đôi với các cụ thì câu hỏi này thừa, vì “Nòi nào giống ấy”,”Cây nào quả ấy”,”Giỏ nhà ai quai nhà ấy”,”Con nhà công chẳng giống lông cũng giống cánh”, “Tìm nơi có đức gửi thân”, ai chẳng muốn có trai hiền gái đảm, rể thảo dâu hiền. Thời nay, Đọc tiếp…

Chat Zalo

0975566641