Bài 1: Tướng Trán + Tai

Bài 2: Quang mắt, lông mày, mi cốt

Bài 3: Ngư vỹ, sơn căn, chuẩn đầu

Bài 4: Nhân trung, miệng, địa các, cốt tướng

Bài 5: Tướng phú quý có đặc điểm gì?

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
Chat Zalo

0975566641