Học Tử Vi Bài 2.2: Định giờ dùng xoáy đầu và kinh nghiệm cụ Thiên Lương

No Time
Hay thì chia sẻ:

Các bài học Tử Vi được rút ngắn, tỉa gọn lại dành cho các bạn lười đọc sách!

Cách xác định giờ dùng xoáy đầu

I. Cách tính thứ nhất:
a. Sinh giờ tứ Chính: Tý, ngọ, Mão, Dậu thì ra ngữa, xoáy lệch bên trái. Dáng người tầm thước tính trực dễ nuôi.
b. Sinh giờ tứ Sinh: Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì ra nghiêng, xoáy lệch bên phải. Dáng người thanh cao, trắng trẻo, xão quyệt, hay nói, dễ nuôi.
c. Sinh giờ tứ Mộ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì ra sấp 2 xoáy. Dáng béo mập, đen, mắt sáng và gan gốc, nhưng khó nuôi.
II. Cách tính thứ hai:
a. Tí, Ngọ, Mão, Dậu: đỉnh cư trung (ở giữa).
b. Dần, Thân, Tỵ, Hợi: tả biên tòng (bên trái).
c. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: hà phương kiến, hữu biên chi vị thị chân tôn (bên phải).
Không hiểu tại sao hai cách tính nầy lại trái nghịch nhau?!
Cách này cá nhân tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ dùng, tuy nhiên vẫn khuyến khích các bạn học tử vi hãy tự chứng nghiệm xem sao.

Cách xác định giờ theo kinh nghiệm của Cụ THIÊN LƯƠNG

– Phải xem tính nết và liên hệ với đại gia đình (cha mẹ, anh em) và tiểu gia đình (chồng vợ). Nhưng quan trọng nhất là người đó mệnh đóng ở cung âm hay dương. Vì người ở cung Âm (tức là ở trong thế sinh xuất cho cung dương) tính tình phóng khoáng, rộng rãi và dễ dải; ngược lại người ở cung Dương được sinh nhập nên tính tình cẩn thận, chặt chẽ và thường khó tính (vì dương thì cương – trưởng, âm thì nhu – thứ). Những sao thêm vào chỉ là phụ thuộc thừa trừ mà thôi; cũng như thêm Địa Không, Địa Kiếp chỉ là phần hình thức. Điển hình như sau:
I. NAM:
a. Dương nam sinh giờ dương (Tí, Dần, Thìn…) là trưởng
b. Âm nam sinh giờ dương (…Ngọ, Thân…), mệnh ở cung dương (là trưởng hình thức); nếu có Không-Kiếp (là thứ đoạt trưởng bao sân)
c. Âm nam sinh giờ dương (…Tuất) ở cung âm chia cho Không Kiếp (là thứ thế trưởng lo toan cho gia đình).
d. Âm nam sinh giờ âm (Sửu, Mão…) ở cung dương (làm con trưởng bất lực nhờ con thứ lo liệu)
e. Âm nam sinh giờ âm (…Tị, Mùi…) ở cung âm (là thứ nam lo toan cả gia đình).
II. Nữ:
a. Dương nữ sinh giờ dương ở cung dương (là trưởng nữ bao sân, hoặc thế trưởng)
b. Dương nữ sinh giờ dương là trưởng nữ trong một ngành.
c. Dương nữ sinh giờ âm ở cung âm là thứ nữ.
d. Âm nữ sinh giờ âm ở cung âm (là thứ nữ bao sân).
e. Âm nữ sinh giờ dương ở cung âm là thứ nữ.
f. Âm nữ sinh giờ dương ở cung dương là trưởng nữ.
Những trường hợp trên nếu Mệnh, Thân gặp Không, Kiếp thì cũng chỉ thay đổi miễn cưỡng.
Cách tính này của cụ Thiên Lương, cá nhân tôi tìm thấy nhiều trường hợp không đúng, nên cũng chỉ tương đối mà thôi. Tuy tôi không xài cách này nhưng vẫn khuyến khích các bạn học tử vi nên tự chứng nghiệm xem sao.

Kiến thức học tử vi được khảo cứu từ nhiều nguồn!

Tái bút
Cao Tuấn Tử Vi
Bút danh : Mộc Miên

Comments

comments

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?