HỌC TỬ VI LÝ TÍNH QUA THƠ

CHÍNH TINH THÁI ÂM

(Bắc đẩu tinh – Âm thủy – Chủ: Điền trạch)

Hợi, Tí, Sửu: Thái Âm miếu địa

Dậu, Tuất này vượng thế cho tường

Mùi, Thân lợi ích đôi phương

Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ phường hãm cung

Thái Âm: Thủy, Bắc tinh ấy hướng

Ở miếu cung tính vốn thanh tân.

Bính, Đinh cư Tí giàu sang

Đã lòng từ thiện, lại làng kinh luân.

Nguyệt miếu vượng trùng phùng Xương, Khúc,

Việt, Khôi, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Hồng,

Thiên Hỉ, Tả Hữu song song

Giàu sang hồ dễ ai hòng dám tranh

Hoặc là Nguyệt mệnh cung độc thủ,

Sanh vào đêm đúng buổi trung tuần (từ mùng 10-20)

Cũng là đẹp đẽ muôn phần,

Giảm đi nếu gặp Triệt, Tuần án ngăn.

Ấy là số ly tông lập nghiệp.

Nhưng mắt đau hay liệt tuần hoàn.

Nguyệt gia gặp Kỵ đồng sàng,

Không sao Sát Bại (Tứ Sát, Lục bại) giàu sang trọn đời.

Nguyệt miếu vượng là người to lớn

Gặp hãm cung hơi ốm mà cao,

Tính ưa ngâm vịnh tiêu dao,

Danh tài nếu có, nhờ vào văn tinh

Nguyệt hãm gặp Triệt Không thành quí

Chỉ sợ Hình, Diêu, Kỵ mục nguyền

Nữ lưu Nguyệt vượng như trên

Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng

Nếu gặp Triệt Không làm lẽ (hay muộn)

Nếu gặp Lương hãm địa đa dâm

Mão cung đến Tỵ chớ nhầm

Nguyệt Lương hội họp chịu phần khảm kha

Hạn gặp Nguyệt, Kình, Đà đáng ngán

Ấy nhân ly tài tán phải phòng

Nguyệt gặp Long Trì ở cùng

Tuy xấu nhưng cũng được phần ấm thân

Cung Thê hội Thái Âm Văn Khúc

Vợ cao sang tột bực nữ lưu

Tham Lang với Nguyệt cùng ngồi

Ở cung hãm địa ấy người dâm bôn.

Cước giải:

Mệnh có Thái Âm miếu địa, vượng địa thì người to lớn, da trắng mặt vuông, thông minh hoà nhã, từ tâm, thịch văn chương, mỹ thuật, được hưởng giàu sang và sống lâu. Nguyệt hợp với Âm Nam nhất là sinh ban đêm vào khoảng trung tuần của tháng tức từ 10 đến 20 thì thật là toàn mỹ. Đã miếu vượng, đắc địa mà gặp cát tinh hội thư Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, tam Hóa, Đào Hồng thì phú quí đến tột độ.

Nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lao đao hay đau yếu, mắt kém, ly hương, dễ bị bệnh tiêu hóa. Nếu gặp những sát tinh như Linh Hỏa Kỵ Diêu Hình thì càng kém nữa tuổi thọ cũng chiết giảm.

Nhưng nếu Thái Âm ở cung đắc địa thôi (không phải miếu, vượng địa) mà lại gặp được Tuần Triệt thì cũng khá phú quí, bằng như gặp Hóa Kỵ đồng cung mà không có sát tinh thì biến ra tốt vô cùng.

Thái Âm hãm địa ở Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thì tính ương ngạnh thích ngâm hoa vịnh nguyệt, không tham danh lợi, trọn đời chẳng được vừa ý, dễ bị tật thương.

Nhưng nếu hãm địa mà gặp được các sao tốt như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Tam Hóa, Đào Hồng hoặc gặp Tuần Triệt thì trở nên tốt và tuổi thọ cũng tăng. Trái lại nếu gặp các sao sát tinh thì đau ốm tật nguyền và yểu tử.

Nguyệt dù miếu, vượng, đắc địa hay hãm địa mà gặp Thiên Hình đồng cung tất nhiên mắt phải có tật.

Nữ mệnh: Ở nữ mệnh và Nguyệt miếu, vượng, đắc địa là hạng có nhan sắc và đức độ, rất đảm đang, vượng phu ích tử. Nếu có cát tinh hội thì thật quí vô cùng.

Nếu miếu, vượng địa mà gặp Tuần Triệt đóng thì cũng xấu như ở cung hãm địa, tất phải dang dỡ hoặc làm lẽ, chịu buồn thương rất nhiều về cuộc đời tình ái. Về đời sống thì lang bạt, dâm đật, bệnh ở bộ tiêu hóa hay ở tử cung, dễ gặp những tai họa khủng khiếp và là hạng yểu tử.

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641