HỌC TỬ VI LÝ TÍNH QUA THƠ

CHÍNH TINH CỰ MÔN

(Bắc đẩu tinh – Âm thủy – chủ Ngôn ngữ)

CỰ MÔN miếu Mão Dậu cung

Vượng thì Tí, Ngọ, Dần không lẽ bàn

Đắc địa : Thân Hợi rõ ràng

Hãm nơi Tứ Mộ, Tỵ cung rành rành

Cự Môn là Thủy Bắc tinh

Miếu vượng Tí Ngọ đã đành tốt thay

Mình tròn da trắng tóc dày

Khoa, Quyền, đồng Lộc thực đầy vinh xương

Cự hãm Tứ Mộ đa ngôn,

Phản phúc nghi hoặc, học càng tối tăm

Nhưng người tuổi Quí tuổi Tân,

Lại hưởng phúc lộc dự phần yên vui

Kình Đà, Linh Hỏa cùng ngồi

Với sao Cự tú trọn đời tai ương

Kình, Cự: Tỵ khá đề phòng

Nước sông, trừ tuổi Bính Tân an toàn

Hợi, Tí: Cự, Lộc, Quyền rất quí

Gặp Lộc Tồn biến thể ra hư;

Mang bao cao vọng mịt mờ,

Như theo mây ám, như chờ bóng xa.

Tí Ngọ gặp Khoa, Quyền, Lộc

Ấy là người đa học đa năng,

Vận thời hẹn lối thanh vân,

Giàu sang đợi bước mười phần có dư.

Cự gặp Hổ, Tuế, Phù hội viên,

Ấy là nghề thầy kiện quan toà.

Cự Môn với lại Đà La

Nốt ruồi lạ mọc ở là châu thân

Cự hoặc Đồng ở cung Thìn, Tuất

Có Khoa tinh du thuyết bốn phương

Cự, Nhật đồng thủ Dần, Thân

Ba đời vinh hiển cháu con sang giàu.

Gặp Quyền, Phượng thế du rất hiếm

Gặp Lộc Tồn lại kém lắm thay

Mão, Dậu: Cơ, Cự rất hay

Công danh vinh hiển lại tay hoang tàn.

Gặp Song Hao là làng quán thế

Tuổi Ất Tân Bính Kỷ thêm giàu

Nữ lưu cách ấy đẹp sao

Vượng phu ích tử càng màu càng xinh.

Cước giải:

Mệnh có Cự Môn thì người thấp, da trăng, mặt vuông mắt hơi lộ. Cự Miếu, Vượng, Đắc địa thì thông minh, có mưu trí, xét đoán giỏi, lời đanh thép, được giàu sang, thọ phúc. Nếu gặp được cát tinh hội tất phú quí vẹn toàn, uy quyền hiển hách, danh tiếng lẫy lừng.

Cự miếu, vượng, đắc địa mà gặp Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa, Tuế là hạng văn tài lỗi lạc, ăn nói hùng hồn, hợp cho ngành chính trị, chuyên về pháp luật và ngoại giao. Nếu lại gặp Hổ, Tuế, Phù là người giỏi về luật pháp, lý luận, thường làm nghề Thầy kiện, Quan toà.

Cự ở cung Tí, Ngọ là ngọc trong đá (Thạch trung ẩn ngọc) nên cần gặp được Tuần, Triệt hay Hóa Lộc thì ngọc mới lộ ra được, thì mới đẹp rực rỡ. Nếu không gặp được cách này hay lại gặp Lộc Tồn thì là chìm, ấy là hạng đa học đa năng, nhưng không gặp được thời vận hiển hách.

Nếu lại gặp hung tinh như Kỵ, Hình, Sát, thì tuy có thọ, song không bao giờ được toại ý vừa lòng. Sức khoẻ suy kém, mang bệnh ở bộ sinh dục, hay có tật ở mắt, thường mang tiếng thị phi, hay bị kiện cáo.

HÃM ĐỊA: ở Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) là người gian xảo, kém sáng suốt, khắc nghiệt, đa nghi, ăn nói hồ đồ, khoác lác, không thích giao thiệp, đời lắm vất vả, đa bệnh hay mắc tiếng thị phi kiện cáo, không thọ. Nhưng Cự hãm ở Thìn, Tuất đối với tuổi Quí Tân thành sáng sủa, được hưởng giàu sang và tránh mọi tai ương. Nhưng đối với tuổi Canh, Đinh thì lại tăng bội phần xấu xa; đời thật thảm khốc đến cùng độ.

Cự hãm ở Sửu, Mùi đối với tuổi Ất, Bính, Tân lại thành đẹp học giỏi, hiển đạt. Cự hãm đối với các tuổi khác mà gặp được nhiều cát tinh cũng là hạng có văn tài, khá giả. Nếu lại gặp Tuế, Lộc hội thì đi buôn phát đạt. Nếu gặp phải Sát tinh, Kỵ, Hình thì chung thân cùng khốn, tai nạn khủng khiếp.

Chú ý: Cự dù miếu, vượng, đắc địa hay hãm địa mà gặp phải Hóa Kỵ đồng cung tất phải tai nạn về sông nước hay xe cộ.

Nữ mệnh: Cự đắc địa là người đức độ, vượng phu ích tử, có tài xốc vác. Nếu gặp càng nhiều cát tinh càng quí.

Gặp Cự hãm địa là người có tướng tài, ai trông thấy cũng mến, nhưng là hạng dâm dật, hoang đàng, gian tham, ăn nói sàm sở, chua ngoa. Đời tình ái thường dang dỡ, yểu tử.

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641