HỌC TỬ VI LÝ TÍNH QUA THƠ

CHÍNH TINH THAM LANG

(Bắc đẩu tinh – Âm thủy – Chủ về uy quyền và họa phúc

– Thuộc loại hung tinh và dâm tinh)

Tham Lang miếu: Sửu, Mùi, Thìn, Tuất

Địa: Dần Thân; bình : Tí, Ngọ cung

Hãm về Mão Dậu khá phân,

Cùng là Tỵ Hợi dự phần xấu thay.

Tham Lang miếu vượng chí cung

Miếu thời người lớn là giòng lược thao

Hãm cung Tỵ Hợi xấu sao

Nhỏ người, mê mệt tiêu hao phong tình ;

Hiểm độc mà lại đa kinh

Tham tình tham sức quen mình bạc hung.

Dương, Đà, Không, Kiếp bần cùng

Vũ, Trinh, Sát hãm hành hung cướp đường

Sửu Mùi: Tham Vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát; thế thường bôn ba,

Ngoài ba mươi tuổi mới là

Giàu sang, quyền thế một nhà vui thay.

Tham Tứ Mộ gặp ngay Hóa Kỵ

Tuy ngược xuôi số ấy hoạnh thương.

Đồng cung Tham với Văn Xương

Da thời bạch biến mặt thường lang ben.

Cung Tứ Mộ, Tham Linh hay Hỏa

Ấy giàu sang cao cả chức quyền.

Dần Thân, Tham gặp Tràng Sinh

Không sao át sát thọ vinh ấy mà.

Cung Tí, Hợi: Tham và Quyền,Vượng

Chuyển thành ra số sướng giàu sang

Nhất là Giáp, Kỷ đôi đàng

Hanh thông hưởng phúc rõ ràng cơ duyên.

Cung Dần Thân, Tham Liêm lại đóng

Gặp Văn Xương, Quản Trọng lao trung

Tham, Vũ, Phá Quân hợp cùng

Mà không cát diệu ấy dòng dâm bôn

Tham Liêm hội đồng cung: phiêu lãng,

Nếu nữ nhi là hạng dâm tà.

Hợi cung càng hãm xem qua,

Có sát tinh đóng ắt ra bần cùng

Tham Đà đóng Dần cung: truỵ lạc

Hoặc Ngọ, Dần có sát tinh vô,

Hợi cung Tang Hổ âu lo

Hoặc sét đánh, hoặc nạn to đợi chờ

Mệnh Mão Dậu Tham cư thoát tục

Gặp Kiếp, Kỵ ắt hẳn lúc hoàn lương

Tí, Ngọ Tham đóng hai cung

Nếu không Tuần Triệt là phường bất nhã

Tham Đào số Nữ bần dâm loạn

Ở hãm cung hãy đoán cho tường

Tí Ngọ, Mão Dậu ấy phương

Nhưng có Tuần Triệt lại phường đoan trinh.

Cước giải:

Mệnh có Tham thủ ở cung Miếu. Vượng, Đắc địa là người cao lớn đẫy đà, râu nhiều lông rậm (ở miếu địa có nốt ruồi to). Tính trung hậu nhưng hơi tự đắc và hiếu thắng, thích hoạt động cơ nhân, tham vọng to lớn, có óc kinh doanh kiêm tài tổ chức.

Làm việc tất tích cực nhưng chỉ được buổi đầu, sau hay chán. Thích đấu tranh giữa chốn đông người, ưa ăn ngon, mặc đẹp.

Số sống lâu và phú quí, tuy lúc thiếu thời hơi vất vả, phải ngoài 30 tuổi thì mới hưởng được mọi sung sướng, về già càng hoạnh đạt.

Nếu Tham gặp Văn Xương thì đa loang, mặt lang ben. Ở Dần Thân, Tham Liêm gặp Văn Xương là số Quản Trọng phải có lúc vào lao. Nếu hội những cát tinh thì thật toàn mỹ mọi bề, nhấn là tuổi Giáp và tuổi Kỷ.

Tham hãm địa (Tỵ Hợi Mão Dậu) là người yếm thế, làm gì cũng thất bại, chỉ tu hành mới yên thân; nhưng đi tu nếu gặp Địa Kiếp, Hóa Kỵ lại phá giới hoàn tục. Nếu gặp các sát tinh thì vô cùng khốn khó.

Nếu ở cung Tí, Ngọ thì cũng khá, thường chuyên về kỹ nghệ, ly hương hay bị tù ngục Dù Tham ở miếu, vượng, đắc địa hay hãm địa mà gặp Hóa Kỵ hay Thiên Diêu đồng cung tất hay bị bắt bớ giam cầm hoặc tai ương sông nước.

Nữ mệnh: Tham miếu, vượng, đắc địa là người tài trí đảm đương can đảm, táo tợn, hay ghen tuông, số giàu sang.

Nếu hãm địa thì là hạng làm lẽ hay muộn tình duyên, tính thâm độc, dâm dật, lăng loàn, mang nhiều bệnh, hay gặp tai nạn; nếu gặp cả hung tinh nữa thì thật đáng chê vô cùng. Tham ở bình địa Tí Ngọ có đỡ được đôi phần, nếu gặp được cát tinh cũng dự phần khá giả

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641