• Xem thêm phong thủy bát trạch
 • Xem thêm phong thủy mệnh lý
 • Xem thêm phong thủy phiên quái
 • Xem thêm phong thủy tam hợp

PHẦN I- Phong thủy bát trạch

 1. Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh
  – Đông tứ mệnh bao gồm: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly
  – Tây tứ mệnh bao gồm: Cung Càn, Cấn, Đoài, KhônPhướng hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
  – Đông tứ trạch:
  Tốn trạch – hướng Đông nam
  Khảm trạch – hướng Bắc
  Ly trạch – hướng Nam
  Chấn trạch – hướng Đông
  – Tây tứ trạch:
  Càn trạch – hướng Tây bắc
  Đoài trạch – hướng Tây
  Khôn trạch – hướng Tây nam
  Cấn trạch – hướng Đông bắc== Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại.2. Sự kết hợp giữa Cung mệnh với 8 hướng sẽ tạo ra 8 dòng khí:
  – 4 khí tốt:
  Sinh khí (tốt nhất)
  Thiên y (tốt thứ 2)
  Diên niên (tốt thứ 3)
  Phục vị (tốt thứ 4)
  – 4 khí xấu:
  Tuyệt mệnh (xấu nhất)
  Ngũ quỷ ( Xấu nhì)
  Lục sát (xấu thứ 3)
  Họa hại (xấu thứ 4)

Bảng tra cung mệnh với hướng tạo ra các khí tốt – xấu

cung mệnh Sinh khí Thiên y Diên niên Phục vị Tuyệt mệnh Ngũ quỷ Lục sát Họa hại
Càn hướng tây Hướng  đông bắc hướng tây nam hướng tây bắc hướng nam hướng đông hướng bắc hướng đông nam
Đoài hướng tây bắc hướng tây nam hướng đông bắc hướng tây hướng đông hướng nam hướng đông nam hướng bắc
Cấn Hướng tây nam hướng tây bắc hướng tâ hướng đông bắc hướng đông nam hướng bắc hướng đông hướng nam
Khôn hướng đông bắc hướng tây hướng tây bắc hương tây nam hướng bắc hướng đông nam hướng nam hướng đông
Ly hướng đông hướng đông nam hướng bắc hướng nam hướng tây bắc hướng tây hướng tây nam hướng đông bắc
Khảm hướng đông nam hướng đông hướng nam hướng bắc hướng tây nam hướng đông bắc hướng tây bắc hướng tây
Tốn hướng bắc hướng nam hướng đông hướng đông nam hướng đông bắc hướng tây nam hướng tây hướng tây bắc
Chấn hướng nam hướng bắc hướng đông nam hướng đông hướng tây hướng tây bắc hướng đông bắc hướng tây nam

Nếu chưa hiểu hãy liên hệ Mr. Cao 0975566641

Comments

comments


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
Chat Zalo

0975566641