Phong thái làm việc

là một cụm từ rộng được sử dụng để định nghĩa cá tính, tính cách mà chỉ duy nhất một công ty có được. Nội bên trong công ty, có thể có những phong thái riêng nhỏ trong từng phòng, ban, khu vực hoặc các đơn vị hoạt động khác.

Phong thái làm việc bắt đầu khi một công ty đi vào hoạt động và bắt đầu phát triển. Theo thời gian, phong thái đó có thể thay đổi khi mà có người đến người đi. Phong thái làm việc phản ánh những giá trị, những quy cách, niềm tin, tính cách và những đặc trưng của những người thành lập nên công ty, những người quản lý và nhân công của công ty.

Trong một công ty được tạo dựng tốt, phong thái làm việc thường đặc trưng đến mức ngay cả những người quản lý tối cao mới cũng có thể không thể thay đổi nó. Hoặc, nếu họ cố gắng, có thể phải mất 5, 10, 20 năm để thay đổi nó. Những nhân công mà cảm thấy thoải mái và tương thích với phong thái làm việc của công ty sẽ tồn tại được; những người không hợp sẽ phải rời công ty hoặc cố gắng được đến đâu thì cố gắng.

Có thể nói rằng phong thái làm việc là cơ sở hình thành công ty. Phong thái làm việc quan trọng đến mức nó tồn tại dưới dạng chữ nghĩa trong cách thức cách công việc kinh doanh của công ty diễn ra. Gần đây, càng ngày càng có nhiều sự quan tâm được dành cho phong thái làm việc có xu thế ảnh hưởng, kiểu cách quản lý cũng như kiểu cách cá tính đóng vai trò quan trọng trong sự thành công chung của công việc kinh doanh. Ở những nơi con người ta phải di chuyển đi lại trong những vòng tròn chọn việc còn có cả phong thái làm việc công nghiệp, ví dụ như trong nghành công nghiệp ngân hàng hay nghành công nghiệp liên quan đến dot.com.

Trong khi những người lãnh đạo hành chính càng quan tâm hơn đến những lợi ích năng suất của các phong thái làm việc thì những người nhân công lại trông đợi và đòi hỏi những môi trường làm việc lành mạnh hơn. Một khi phong thái làm việc công nghiệp bị ảnh hưởng xấu một cách trầm trọng, nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều công ty bởi lẽ người ta di chuyển từ công ty này đến công ty khác trong cùng một nghành công nghiệp.

Trong một thị trường nhân công chặt chẽ như là chúng ta đang có hiện nay, nhiều người từ chối làm việc ở những nơi có phong thái làm việc kém lành mạnh. Kết quả là chỉ những ai chịu đựng được mới có thể tồn tại và những ai nhận thấy được sự khác biệt sẽ không chấp nhận công việc nếu như công ty không đối xử tốt với họ. Cuối cùng, những công ty không thể tìm thấy những nhân công có chất lượng sẽ hoặc là phi thay đổi hoặc là chịu những hậu quả.

Phong thái làm việc chịu ảnh hưởng lớn bởi đặc trưng tính cách cá nhân của những người thành lập nên công ty trong những giai đoạn đầu. Những giai đoạn sau thường sẽ được định hình bởi đội ngũ lãnh đạo hành chính. Ở những nơi mà những người lãnh đạo thường di chuyển trong cùng một công ty hay nghành công nghiệp, họ thường mang theo một cách không nhận thức phong thái làm việc cũ đến chỗ mới.

Hiểu một phong thái làm việc, đặc biệt là khi đến với vai trò một nhân công mới hay một tư vấn viên có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong môi trường làm việc đó. Lờ đi phong thái làm việc hay làm việc với phong cách trái ngược là gần như nắm chắc phần thất bại.

Không có phong thái làm việc nào là đúng hay sai. Chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp đối với mỗi cá nhân. Để thích ứng và thành công, những giá trị, niềm tin và nguyên tắc cư xử của công ty phải phù hợp với người nhân công. Nếu không, những xung đột giá trị sẽ xảy ra không lường trước được, thường sẽ dẫn đến thất bại, việc bị đuổi việc hay từ chức của người nhân công. Hiếm khi công ty là bên thất bại khi xung đột với một nhân công. Tuy nhiên, trong thời gian dài hạn, những công ty với những tập tục không theo nguyên tắc và/hoặc bất hợp pháp, hay một phong thái làm việc thật sự yếu kém, sẽ bị phá hủy.

Có quá nhiều những yếu tố tham gia vào việc định hình một phong thái làm việc đến nỗi việc tìm hiểu được nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Việc sử dụng những công cụ được cung cấp sau đây ở những website, sách và các nguồn khác nhau có sẵn sau, đặt những câu hỏi và dự tính trước những vấn đề vấp phải sẽ tạo được lối vào đối với một phong thái làm việc.

NST

Comments

comments


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
Chat Zalo

0975566641