HỌC TỬ VI LÝ TÍNH QUA THƠ

CHÍNH TINH THIÊN PHỦ

(Nam tinh – Thuộc âm Thổ – Chủ: Tài Quyền)

Thiên Phủ âm thổ miếu cung

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất, Mão phương hợp quần

Vượng nơi Tí, Ngọ khá phân

Địa : Dậu, Tỵ, Hợi, Dần, Thân ấy mà

Thiên phủ miếu vượng khá thông

Mặt tròn da trắng ôn dung thuần hòa.

Thông minh và có tài ba

Lộc, Quyền, Khôi, Việt, càng gia sang giàu

Kiếp, Không, Linh, Hỏa chẳng mầu,

Dương, Đà biến trá, thế âu khó hèn.

Triệt, Tuần đóng ở một bên,

Ấy là cô độc chẳng nên kể gì;

Hợi cao hình ấy nhớ ghi,

Trọn đời nghèo khó tính thì phiêu lưu

Phủ rất ghét những sao Tứ sát (Kình, Đà, Linh, Hỏa)

Biến con người hiểm ác gian manh

Phủ cần gặp được văn tinh

Hay là hội hợp với mình Tử Vi

Nữ mệnh có Phủ ai bì,

Vượng phu, ích tử thảo ngay hiền hoà

Nhị hạn (Đại, Tiểu hạn) gặp Phủ xem qua

Nếu không Hình sát ắt là cao sang

Phủ: Ngọ Tuất hợp làng cát diệu,

Tránh Kiếp, Không tuyệt diệu sang giầu

Nhất là Giáp, Kỷ càng mầu

Triều viên Phủ Tướng cung âu thế này

Quyền thần hội cách hay đã rõ;

Phủ, Tướng, Lương cùng bộ cát tinh

Lộc Tồn, Xương, Khúc bên mình,

Hoặc là Tả, Hữu hiển vinh anh tài.

Phủ, Vũ Khúc an bài cung Tí

Người Giáp, Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần, Triệt rủi thay

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên;

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hanh thông

Phủ kỵ Không Kiếp đồng cung,

Gặp Thanh Long biến thành vòng cát tinh.

Tài, Điền hãy đinh ninh xem rõ:

Phủ Vũ Quyền, Lộc ngộ giàu sang

Dần cung Tử Phủ khá tường

Tam Hóa, Kình, Bật là phường văn

Ấy văn cách chuyển ngay võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tùng

Nếu gặp Không, Kiếp giao lâm,

Ắt danh hư ảo có lầm được đâu.

Phúc cung thấy đứng đầu Thiên Phủ

Địa Kiếp kia vào đó rủi thay,

Đoán rằng yểu tử, cũng tay lạc loài.

Cước giải:

Mệnh có Thiên Phủ là người thanh tú, răng đều, tính ôn hậu, lòng từ tâm. Suy tưthâm trầm, có nhiều trí hóa. Trọn đời nhàn hạ giàu sang. Nếu gặp phải Tuần, Triệt hay Không, Kiếp thì mình hơi cao, tính hơi ương ngạnh, thích hoang phí, phóng đãng, hay tính chuyện viễn vông, thường túng thiếu hay bất mãn. Nếu gặp nhiều sát tinh thì lại là hạng gian trá, lừa người dối mình. Bởi đó Phủ cần tránh được Thiên Không, Không Kiếp, Tuần Triệt mà càng gặp được cát tinh càng nhiều sự gia tăng phúc lộc.

NỮ MỆNH: Phủ đóng thì mặt tươi như hoa, ở nơi miếu, vượng địa ắt là bậc đoan thục, vượng phu ích tử; ở nơi đắc địa mà gặp được cát tinh hội cũng chẳng kém phần phú quí.

Trong trường hợp gặp Tuần Triệt, Không Kiếp thì đau khổ, lo âu vì chồng con, và không hưởng được tuổi thọ cao. Nhưng cũng tùy tuổi người mà chế giảm, và cũng tuỳ cách mà suy cho đúng: ví như Phủ gặp Kiếp, Không mà lại có Thanh Long đóng đồng cung thì hóa ra lành. Hoặc là có hung tinh, nhưng cát tinh nhiều hơn cũng là

phương thế để giúp cho Phủ rực rỡ.

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641