HỌC TỬ VI LÝ TINH QUA THƠ

CHÍNH TINH THIÊN ĐỒNG

(Thủy đới Thổ – Nam đẩu tinh – chủ Phúc đức)

Đồng miếu: Tỵ Hợi, Vượng: Tí Thân

Bình thì : Mão, Dậu, Tuất, Thìn cung

Lợi về độc chiếm nơi Dần ấy

Hãm ở Ngọ Mùi Sửu khá thông.

Thiên Đồng đầu lớn lưng dầy,

Hình thời phì mãn, tượng rày phương viên

Ôn lương vả lại hòa hiền,

Khoa Quyền tấu hợp có quyền có uy

Đồng đóng mệnh, tính đổi thay,

Là sao thọ khảo phúc đầy đáng ghi

Hoả, Linh, Không, Kiếp kể chi

Gặp Đồng: bần khổ cùng thì u mê.

Thiên lương Nguyệt đức chiếu kề,

Ắt là mô phật hướng về tăng ni

Đồng nơi Tuất Ngọ yên vì,

Hãm cung, nhưng tuổi Đinh thì hiển vinh;

Nếu có Hóa kỵ thêm xinh

Ấy là ứng hợp giúp thành giàu sang.

Đồng Lương cùng hội Dần, Thân

Vừa giàu vừa thọ giữ phần yên vui

Đồng, Lương, Linh, Kỵ, Quyền, Khôi

Lại gia song Lộc hoạch tài phú thương

Đồng, Lương, Cự đóng 3 phương

Tam Hóa, Tả Hữu là phường tài năng

Đồng, Nguyệt cùng ở Ngọ cung

Sát tinh hội hợp: kỹ công ấy nghề:

Nếu gặp được Kình dương kia,

Mà tuổi Bính, Mậu, biên thuỳ tướng công

Đồng, Nguyệt Tí gái hoa dung,

Gặp Tang, Diêu, Khốc: khóc chồng lắm phen.

Cước giải:

Đồng tọa thủ, người mập, hơi thấp, chân tay ngắn, da trắng, mặt vuông. Đồng miếu, vượng hay đắc địa là hạng nhân hậu, hay thích thay đổi công việc, nhà cửa, ý kiến, tuy được hưởng giàu và thọ. Nhưng nếu đóng ở Tỵ, Hợi thì là khách phiêu lưu, lại khắc những người tuổi Đinh và Canh, trong đời thường gặp nhiều bất mãn.

Nếu gặp nhiều cát tinh hội thì phú quí tột bực. Trái lại nếu gặp phải hung tinh như Hình, Kỵ, Linh Hỏa, Kình Đà, Không Kiếp, thì tuy được no ấm, song trọn đời lao tâm, khổ tứ, dễ mắt bịnh ở bộ tiêu hóa.

Đồng hãm địa ở Ngọ, Mùi, Sửu là kẻ kém thông minh, nông cạn thích chơi bời ăn uống, tuy thọ, nhưng lao đao về sinh kế, hay nói khoát. Nếu ở cung Ngọ, Tuất mà người tuổi Đinh cũng khá giả. Đồng hãm gặp được cát tinh cứu vớt rất nhiều về công

danh và tiền tài.

Nữ Mệnh: Đồng miếu, vượng hay đắc địa là người đảm đang, vượng phu ích tử. Nhưng ở cung Tỵ, Hợi lại là hạng dâm đãng, nhưng rất xốc vác, xông pha. Nếu gặp Hãm địa thì là hạng hoang tàng, dâm dật, tuy no cơm ấm áo, thường hay làm lẽ hay muộn chồng. Chẳng may gặp Sát tinh nữa thì chung thân cùng khốn ly tông, lang bạt, thường mang bệnh ở tử cung, bộ tiêu hoá hay đau mắt.

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641