HỌC TỬ VI LÝ TÍNH QUA THƠ

CHÍNH TINH THIÊN CƠ

(Nam tinh chủ phúc thọ – thuộc Mộc)

Thiên Cơ miếu Tí Ngọ cung

Vượng thì Mão Dậu, Địa Dần Thân

Bình nơi Tỵ, Hợi, Ích Thìn Tuất

Hãm ở Sửu Mùi khá rõ phân.

Thiên Cơ thuộc Mộc mình dài

Tâm từ, tính cấp đa tài đa mưu;

Xương Khúc, Tả Hữu văn ưu,

Mày xanh tóc tốt tài lưu ai tày

Cự, Cơ ở Mão khá hay,

Cát đa phú quí tốt thay lạ thương

Thiên cơ: Mùi Sửu hãm phương

Kỵ, Hình, Không, Kiếp, Đà, Dương, đán

Cơ, lương, Tả Hữu cùng Xương

Văn thi lỗi lạc, vũ thường tinh thông

Cơ, Lương, Sát, Phá, ngộ không (Vong)

Dần Thân cửa Phật khỏi vòng ưu tư

Nữ mệnh cát diệu gặp Cơ,

Hội cùng Quyền Lộc ích phu vô cùng.

Kình Đà, Hóa Kỵ phá xung

Lại là tàn tật, tư thông âm thầm.

Đồng cung Cơ gặp Thái Âm

Goá chồng, tì thiếp gian dâm đáng bỏ

Ở cung Mão, Dậu, Dần, Thân

Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu

Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau

Là tay chính trị lại mưu binh hùng

Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung

Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà

Nhị hạn Cơ Lộc xem qua

Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay

Mệnh cung phải ở vào ngay Thân Dần

Cơ, Lương, Tham, Nguyệt đồng thân

Ngày đêm buôn bán tảo tần bốn phương

Sinh Tân, Ất; mệnh Mão cung

Cự, Cơ, Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính, kém một vài

Năm Đinh bình dị, ra ngoài các cung

Thìn Tuất, Cơ Lương đứng cùng

Kình Đà, Linh Hỏa, ba phương chiếu về

Lại gặp Thiên Tướng đáng chê,

Là tay võ hiệp hoặc nghề tăng ni

Dần, Thân, Cơ, Nguyệt khá hay

Diệu Xương lại gặp văn thi dâm tàng

Khốc, Hư gặp Cơ chớ màng

Bệnh lao phải liệu lo loan lấy mình.

Giải thích:

Mệnh gặp được Thiên Cơ Miếu, Vượng hay Đắc địa thì người hơi cao, hơi gầy,da trắng, thông minh, khôn ngoan, có nhiều mưu trí, có óc kinh bang tế thế, bản chất nhân hậu, từ thiện, được hưởng sang giầu. Nếu mà có những trung tinh đắc cách như Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Quang Quí, Khoa, Quyền Lộc và cả Song Hao nữa càng được nhiều trung tinh ấy càng đẹp, có thể hưởng phú quí song toàn, uy danh lừng lẫy.

Nếu Cơ đắc địa mà gặp Hỏa, Linh, Hình là người khéo tay, giỏi về máy móc và thủ công. Nếu Cơ đóng ở Mão Dậu, mà gặp được cách song Hao (tức là Đại Tiểu Hao) ở đó thì hưởng được phú quí, nhất là năm sinh Ất, Kỷ, Bính, Tân thì thật là toàn mỹ.

Cơ đắc địa mà gặp phải Tuần Triệt là số ly hương, bôn ba về sinh kế, khó tránh được tật nguyền tai nạn, nếu không thì cũng chết yểu, hoặc đi tu.

Cơ hãm địa cũng có óc kinh doanh, kém thông minh, những cũng có tài ba và cũng được đủ no ấm sống lâu. Cơ hãm địa mà gặp được Tuần Triệt đỡ được đôi phần.

Nếu nữ mệnh gặp cách hãm này thì thường là gian xảo và bất chính, phi yểu tắc bần, chồng con cũng dang dỡ hay làm lẽ.

– Mộc Miên – Đặt lịch xem tử vi ở Hà Đông, Hà Nội 097 55 666 41

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641