Dân gian xưa cho rằng nam có 7 vía, nữ có 9 vía.

Giữa thể xác và thể hồn thì có thể vía tức thể khí ( tính khí con người còn lại sau khi chết). Tính khí lành thánh thiện thì được siêu thoát lên cõi niết bàn theo Phật giáo hay thiên đàng theo Thiên chúa giáo, còn loại tính khí năng nề như thù ghét, oán giận, ham hố về danh vọng, tiền tài, dâm ô thì phải chịu đày xuống cõi âm ty hay địa ngục.
Những vía dữ tà ma không còn thân xác tìm cách gỡ gạc để tiếp tục làm chuyện xằng bậy trên cõi trần gian!

Khi tuyệt vọng, chúng có thể trở thành ma quỷ, chúng tìm cách xâm nhập vào những thể xác người còn sống nhẹ bóng vía, khi huyệt luân xa 6,7 để ngỏ mà không có gì che chở bảo vệ tạo ra hiện tượng ma nhập quỷ ám. Chúng sai khiến qua các hành động của ngời này theo ý chúng tức vong linh của hồn ma.

Mọi tôn giáo đều có cách trừ tà ma quỷ ám

Tuy hình thức có khác biệt nhưng nội dung vẫn là một.
Thiên chúa giáo dùng cây thánh giá, nước phép và những bài kinh trừ tà được học từ môn thần học.
Phật giáo có biểu tượng chữ Vạn, xâu chuỗi Bồ Đề, nước thanh thủy( cam lộ) và cũng có những câu kinh thần chú.
Những người ấy là những bậc chân tu, có qua trường lớp đào tạo về thần học và phải có nhân điện cực mạnh mới làm được việc này.

Người bên Lương phải nhờ đến các pháp sư, thầy pháp chùm khăn nhiễu đỏ lên đầu kêu gọi các vị thần linh về nhập xác ( hiện tượng lên Đồng hay ông đồng bà cốt) để trừ tà loại hình này màn hình thức “sa man giáo”. Mỗi khi thần linh vào mượn xác là la hét đánh đấm vào người bị ma quỷ nhập xác, có khi đánh bằng 1 cành huệ trắng, đôi khi vung tay múa chân đấm đá như đang đánh lội ở ngoài đời…

Cần phần biệt trừ tà ma với việc áp vong.

Áp vong gọi hồn là một cách thông qua trung gian người có khả năng tiếp thông với thế giới siêu hình mà người trần gian được gặp mặt người âm( linh hồn của người đã mất) nói chuyện thông qua 1 người có thể Vía tương thích với Thần thức của người cõi âm.
Có rất nhiều các để thỉnh vong lên, có thể sử dụng các trực tiếp là nhập vào người nhà của vong

Tuy nhiên do nhiều biến tướng nhằm trục lợi, hiện tượng áp vong bị dư luận lên án. Ngoài ra đã có rất nhiều câu chuyện thần kỳ được thêu dệt trong việc gọi hồn, áp vong. Đã có rất nhiều người được suy tôn ” thánh thần” nhờ hình thức này. Nhưng sự thực theo các chuyên gia, ai cũng có thể áp vong và việc gặp ma dễ biến người bình thường trở thành điên loạn.

Comments

comments

Chuyên mục: Phong Thủy

Chat Zalo

0975566641