Chào các bạn!

Các bạn đã từng nghe rằng chúng ta đã sống, chết và tái sinh vô lượng kiếp, và sẽ sống, chết và tái sinh vô lượng kiếp nữa? Đó là vòng luân hồi dài vô tận.

Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ vô lượng kiếp đó cũng đang “ở đây lúc này” không?

Cơ thể con người có khoảng 37 nghìn tỉ tế bào, và mỗi phút có khoảng 300 triệu tế bào chết đi và 300 triệu tế bào mới thế vào (nếu là trẻ em đang lớn thì hơn 300 triệu tế bào mới sẽ thế vào). Nghĩa là chỉ trong một phút, chúng ta đã chết đi 300 triệu lần và đã tái sinh 300 triệu lần. 300 triệu con người cũ đã chết và 300 triệu con người mới đã được sinh ra.

Nhân 300 triệu lần đó với số phút bạn đã sống trên đời và sẽ sống trên đời, đó có phải là vô lượng kiếp sống không?

Các bạn chúng ta sống vô lượng kiếp như thế mà vẫn tham sân si, tức là chúng ta cứ mắc mãi trong vòng luân hồi (chết và tái sinh) cả vô lượng kiếp mà không ra khỏi vòng luân hồi được. Nếu ta hốt nhiên đại ngộ, biết được bản thể của ta là Không, đời là Không, tất cả là Không (nhất thiết pháp giai Không) , thì chúng ta sẽ không còn tham sân si nữa, thoát khỏi vòng luân hồi lẩn quẩn, minh tâm kiến tánh thành Phật.

Thoát khỏi vòng luân hồi là gì? Là thoát khỏi vòng cương tỏa của tham sân si, không còn chết đi và tái sinh mà vẫn tham sân si mãi. Tâm đã rỗng lặng hoàn toàn, không vướng vào đâu, không dính vào đâu.

Đó là Niết Bàn tịch tĩnh.

Chúng ta có thể chấm dứt vòng luân hồi lẩn quẩn vô lượng kiếp ngay trong một sátna, ở đây lúc này.

Chúc các bạn ra khỏi luân hồi.

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641