Sao Dưỡng

Hay thì chia sẻ:

Sao Dưỡng

Hành: Mộc
Loại: Phù tinh
Đặc Tính: Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nuôi nấng, duy trì

Phụ Tinh. Sao thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

Ý Nghĩa Dưỡng Ở Cung Mệnh

Sao Dưỡng ở Mệnh là người có tính tình chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, có tên riêng, tên đặc biệt, tên cúng cơm, biệt danh, biệt hiệu, có sự thay đổi tên họ.

MỆNH

– có Dưỡng tọa thủ: dễ nuôi con và nuôi súc vật.

– Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng

THÂN

– có Dưỡng: đông con

BÀO

– có Dưỡng ngộ tam Không: có nghĩa bào.

– Dưỡng, Phượng các: cũng có nghĩa bào.

TỬ

– có Dưỡng: có con nuôi

– Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.

TÀI

– có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.

THIÊN DI

– có Dưỡng, Tướng, Suy: tôi tớ nhà quyền môn.

PHÚC

– có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả xem sao Cô thần.

HẠN

– nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.

– đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật

 

Comments

comments

Trả lời

Chat Zalo

0975566641

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?