* Mệnh cửu tinh năm 1900 đến 1999:

Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch. Cần thực hiện chính xác, nếu không các tính toán sẽ bị sai lệch hoàn toàn. Ví dụ người sinh ngày 05/01/1986 có năm sinh âm lịch là 1985 (Ất Sửu), không phải 1986 (Bính Dần). 

Bước 2: Cộng 2 số cuối của năm sinh lại với nhau rồi giản ước tới số có một chữ số.

Bước 3: 

  • Đối với nam giới: Lấy 10 trừ đi số vừa tìm được
  • Đối với nữ giới: Lấy 5 + với số vừa tìm được

Kết quả: Con số tìm được chính là Mệnh phi tinh cần tìm

Lưu ý: Kết quả luôn nằm trong phạm vi từ 1 đến 9. Những số >9 thì phải giản ước tới số có 1 chữ số (Ví dụ: Kết quả = 11, lấy tiếp 1+1 =2. Ghi nhận kết quả cuối cùng và chính xác là 2, mệnh Nhị Hắc).

* Mệnh cửu tinh năm 2000 trở đi


Bước 1 và 2 thực hiện như trên, riêng bước 3 thực hiện như sau:

– Nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được.

– Nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được.

Kết quả tìm được = 1, mệnh Nhất Bạch.

Nhất Bạch Là cát tinh chủ về nhân duyên, tài phú. Tham Lang Bắc Thủy
Nhị Hắc Là hung tinh chủ về bệnh tật, đau ốm. Cự Môn Tây Nam Thổ
Tam Bích Là hung tinh chủ về sự tranh chấp, thị phi, hao tốn. Lộc Tồn Đông Mộc
Tứ Lục Là cát tinh chủ về học hành, trí thức, học vấn. Văn Khúc Đông Nam Mộc
Ngũ hoàng Là đại hung tinh, chủ về bệnh tật, tai họa, thất bại, phá tài, kiện tụng, thị phi. Liêm Trinh Thổ
Lục Bạch Là cát tinh chủ sự thăng tiến về tài vận, quan lộc. Vũ Khúc Tây Bắc Kim
Thất Xích Là hung tinh chủ về sự hao tán tài sản, công danh, sức khỏe. Phá Quân Tây Kim
Bát Bạch Là cát tinh chủ về sự thăng tiến về tài lộc, quan chức. Tả Phù Đông Bắc Thổ
Cửu tử Là cát tinh về chủ nhân duyên, tử tức, hỷ khánh. Hữu Bật Nam Hỏa

Ví dụ: Tính cung Mệnh phi tinh cho nam giới và nữ giới sinh năm 1987 (theo âm lịch):

– Nam giới:

Lấy 8+7 = 15 = 1+5 = 6. 

Lấy 10 – 6 = 4 = Mệnh Tứ Lục.

– Nữ giới: 

Lấy 8+7 = 15 = 1+5 = 6. 

Lấy 5+6 = 11 = 1+1 = 2 = Mệnh Nhị Hắc.

Comments

comments

Chat Zalo

0975566641