5W2H LA GI

No Time
Hay thì chia sẻ:

5W2H ,5W1H là viết tắt của các từ trong tiếng Anh: Why, Who, When, Where, What và How. Đây là một công cụ dùng để quyết định làm hay không làm việc gì đó và đưa ra kế hoạch cụ thể để thực hiện.
5W1H LA GI

5W 2H
Why:
Nghĩa là vì sao bạn làm điều đó, làm điều đó thì sẽ được lợi ích gì. Đây chính là bước bạn xác định mục đích, mục tiêu việc làm của bạn.
Who:
Cần những ai làm điều đó, bạn sẽ làm một mình hay cần ai đó làm cùng, những người đó có thích hợp không
When:
Làm việc đó vào khi nào thích hợp nhất, làm việc đó thì mất bao nhiêu thời gian, bạn có đủ thời gian không
Where:
Làm việc đó ở đâu, cần bố trí không gian như thế nào
What:
Làm việc đó thì chúng ta cần những gì
How:
Làm điều đó thì bạn sẽ làm thế nào để dễ dàng thực hiện nhất. Đến đây bạn cần phải đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc đó. Khi trả lời được 5W ở trên thì việc thực hiện How sẽ hết sức thuận lợi. Bạn vạch ra chi tiết cụ thể bao nhiêu thì khi làm bạn càng gặp thuận lợi bấy nhiêu. Nhưng bạn luôn nhớ rằng bạn không tiên liệu được hết mọi chuyện. Để thực hiện How tốt bạn cần phải sử dụng chu trình PDCA, chu trình này sẽ giúp bạn có được kinh nghiệm cho những lần sau và những công việc tương tư sau đó
How còn là how much, how many tức là bạn sẽ mất gì được gì. Nên nhớ rằng rù ý tưởng của bạn tốt nhưng đôi khi bạn chỉ nhận được kinh nghiệm chứ không phải là thành quả thực tế. Lại một lần nữa bạn sẽ thấy vai trò của PDCA
Bạn sẽ nhìn thấy một số nơi viết là 5W2H, H thứ nhất chính là How và H thứ 2 là how much, how many đó.
Đến đây các bạn hoàn toàn có thể hiểu 5W1H và 5W2H là gì rồi chứ ?

Nguon: ST

Comments

comments

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?