Stochastic Chiến thuật giao dịch căn bản 3

No Time
Hay thì chia sẻ:

Stochastic CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH CĂN BẢN 3

Stochastic High-Low

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ :

Stochastic (14, 3, 3)
Stochastic (14, 3, 3)

 

Nguyên tắc vào lệnh : khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì vào lệnh BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì vào lệnh SELL.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng giao dịch khi đường  Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với lệnh Buy, 20 đối với lệnh Sell).

Ưu điểm : cho tín hiệu vào/ đóng lệnh khá chính xác khi thị trường có xu hướng.

Khuyết điểm : bạn cần theo dõi thường xuyên. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu sai.

Comments

comments

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?