RSI CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH CƠ BẢN 4

No Time
Hay thì chia sẻ:

RSI CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH CƠ BẢN 4

RSI High-Low
Mặc dù không có chiến thuật giao dịch nào chỉ dựa vào đường chỉ dẫn RSI, tuy nhiên việc kết hợp RSI với các đường chỉ dẫn khác có thể mang đến cho bạn một lợi thế mới trong giao dịch Forex.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : RSI (14) với các mức 70 và 30

RSI
RSI

Nguyên tắc vào lệnh : BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.
Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt

Ưu điểm : RSI là một indicator rất tốt để cho bạn có thể xác nhận tín hiệu vào lệnh của bất kỳ chiến thuật giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu vào lệnh tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.
Khuyết điểm : cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu sai. Khuyến nghị sử dụng RSI kết hợp với các công cụ khác.

Comments

comments

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?