Mặt bằng dự án The CoastalHill Quy Nhơn

Mặt bằng dự án The CoastalHill Quy Nhơn.

FLC Coastal Hill được tư vấn và thiết kế bởi đơn vị BE (Áo). FLC Coastal Hill có mặt bằng tầng với 2 hướng view chính là hướng view biển và hướng view về khu đô thị du lịch FLC Luxcity.

flc-coastal-hill-mat-bang-tong-the Layout-MatBangTang2_FLC-CoastalHill Layout-MatBangTang3_FLC-CoastalHill Layout-MatBangTang5A_FLC-CoastalHill Layout-MatBangTang5B_FLC-CoastalHill Layout-MatBangTang6_FLC-CoastalHill

Tang-3-Zone-2-4 Tang-5B-Zone-2-4 Tang-6-Zone-2-4 Tang-9-Zone-2-4flc-coastal-hill-mat-bang-tang-71 flc-coastal-hill-mat-bang-tang-81 flc-coastal-hill-mat-bang-tang-91 flc-coastal-hill-mat-bang-tang-101 flc-coastal-hill-mat-bang-tang-111

 
Chat Zalo

0975566641

DMCA.com Protection Status