Tôi có sao thiên phủ đóng mệnh sao chưa giàu?

DWQA QuestionsDanh mục đơn: Xem tử viTôi có sao thiên phủ đóng mệnh sao chưa giàu?
tuancaopro Nhân viên hỏi 3 tháng trước
Hay thì chia sẻ:
Rate this post

Tôi có sao thiên phủ nằm ở mệnh, người ta bảo thiên phủ đóng ở đâu tiền sẽ ở đấy, nhưng mãi mà chưa thấy giàu, tôi sinh 1983

1 Answers
tuancaopro Nhân viên trả lời 3 tháng trước
Hay thì chia sẻ:
Rate this post

Thiên phủ đóng mệnh nhưng phải xem đại vận, tiểu vận đóng ở đâu mới giàu được

Your Answer