Tôi có sao thiên phủ đóng mệnh sao chưa giàu?

No Time
DWQA QuestionsDanh mục đơn: Xem tử viTôi có sao thiên phủ đóng mệnh sao chưa giàu?
Mộc Miên Tử Vi Nhân viên hỏi 7 tháng trước
No Time
Hay thì chia sẻ:

Tôi có sao thiên phủ nằm ở mệnh, người ta bảo thiên phủ đóng ở đâu tiền sẽ ở đấy, nhưng mãi mà chưa thấy giàu, tôi sinh 1983

1 Answers
Mộc Miên Tử Vi Nhân viên trả lời 7 tháng trước
No Time
Hay thì chia sẻ:

Thiên phủ đóng mệnh nhưng phải xem đại vận, tiểu vận đóng ở đâu mới giàu được

Your Answer

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?