Nam sinh năm 1977 có thể làm ăn với ai ?

No Time
DWQA QuestionsDanh mục đơn: Xem tuổi làm ănNam sinh năm 1977 có thể làm ăn với ai ?
Quang hỏi 1 năm trước
No Time
Hay thì chia sẻ:

Năm 2019 tôi muốn mở kinh doanh nhà hàng, tôi có thể làm ăn với ai ?

1 Answers
Mộc Miên Tử Vi Nhân viên trả lời 1 năm trước
No Time
Hay thì chia sẻ:

Nam 1977 hợp làm ăn với các tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất, bính thìn nhé

Your Answer

Bạn muốn nhận thông tin của tôi chia sẻ về Tử vi - Phong thủy không?